Skip to content

Vinnarna 2006

Årslotteriet 2006

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nr

86
66
56
104
70
27
115
124
71
38

Namn

Agneta Linné
Birthe Jonsson
Eva Hjort
Maria Olofsson
Bo Karlsson
Stefan Cederwald
Margaretha Persson
Per Rossling
Jerry Karlsson
Dieter Gohl

Konstnär

KG Nilsson
Birgitta Svensson
Bertil Vallien
Maria Hillfon
Yoshio Nakajima
Maria Hillfon
Helmstrud Nyström
KG Nilsson
Aschenbrenner
Mahnaz Passikhani

Titel

”Kontrapunkt”
”Stolphus”
”Opening”
”Solrand”
”Våren är här”
”Spring”
”Skogsväsen I”
”Yantsekiang”
”Hatt”
litografi

Värde

12 000
6 000
4 000
3 500
3 500
3 300
3 200
3 000
2 500
1 600

Månadslotteriet 2006
Månad

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Konstnär

Mahnaz Passikhani
Helmstrud Nyström
Helmstrud Nyström
Helmstrud Nyström
Helmstrud Nyström
Helmstrud Nyström
Helmstrud Nyström
Helmstrud Nyström
Helmstrud Nyström
Helmstrud Nyström
Helmstrud Nyström
Helmstrud Nyström

Nr.

52
16
5
94
38
142
69
63
98
118
77
20

Namn

Francsziska Hertzber
Karen-Margrethe Bertelsen
Kirsten Andersson
Gert Nevhagen
Dieter Gohl
Eva Zachrisson
Eva Kalk
Stig Aulin
Johny Nilsson
Cecilia Prütz
Maj-Britt Larsson
Claus Brandt Jensen

Lotterivinster ej avhämtade före den 1 oktober 2007 tillfaller nästföljande års lotteri.
Back To Top