Om oss

Hjärtligt välkommen till Landskrona konstförening

konsthallen

Vår viktigaste uppgift är att utveckla konstintresset i kommunen. Vår främsta drivkraft är att ge upplevelse och kvalitet genom utställningar av hög klass. Utan några kompromisser. Och ju fler vi blir desto bättre blir det.

Landskrona konstförening arbetar helt ideellt. Vår främsta arena är Landskrona konsthall. En konsthall som inte bara är en av kommunens allra främsta ambassadörer. Den är dessutom ett unikt men ändå tidstypiskt byggnadsverk.

Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2022 utgörs av:

Ordförande: Mia Widell
Vice ordförande: Lennart Landin
Kassör: Claes Axelsson
Sekreterare:  Mia Andersson
Webmaster: Maria Goldstrand
Art Director: Per Rossling
Medlemsansvarig: Mia Widell
Klubbmästare: Mia Widell
Övriga ledamöter: Lara El-Rez, Kenneth Hansson och Maritta Hansson

Medlemsförmåner

Som medlem i Landskrona konstförening får du inte bara upplevelser, gemenskap och ny kunskap.

Du får även:

* Vernissageinbjudan till egna och samproducerade utställningar
* Vinstchans i månadslotteriet
* Vinstchans i det stora årslotteriet av högklassiga konstverk
* Medlemsrabatt vid köp av konst på egna utställningarna

Kontakta oss
Enklast når du oss via epost – info@landskronakonstforening.se
Postadress: Landskrona konstförening, Vasagatan 34, 261 36 Landskrona
Kontaktperson: ordförande Mia Widell 0708-24 34 11

Kort historik

Den 30 september 1933 kunde man läsa en liten notis i Landskrona-Posten om ett sammanträde som skulle äga rum på Stadshotellet ”i och för dryftandet av frågan om bildande av en konstförening”. Vid detta möte den 2 oktober bildades Landskrona Konstförening och föreningen fick omedelbart 54 medlemmar.

Den första styrelsen bestod av initiativtagarna: Stadsnotarie HF Klinghammar (ordförande), konstnär Martin Emond (vice ordförande), kamrer Julius Nelson (sekreterare), banktjänsteman Sture Andersson (kassör), folkskollärare Nils Nordh och redaktör Fredrik Lindholm (förste hedersledamot).

Den första utställningen öppnades i gamla husarkasernen den 25 november 1933 och omfattade fem landskronakonstnärer: Emil Johansson-Thor, Gunnar Christenson, Folke W Ljung, Martin Emond och Carl-Otto Svensson.

År 1942 beslöt man att öka konstintresset inom stadens industrier och inbjöd representanter för de flesta av stadens företag. Av medlemsavgifterna till företagets konstföreningar utgick en 25- öring per medlem till Landskrona Konstförening. Vid sitt 10- årsjubileum 1943 hade föreningen 351 plus 820 ”25- öresmedlemmar”. Ett litet tillskott till föreningens kassa, som ju i alla 50 åren befunnit sig under knapphetens kalla stjärna.

Efter 25 år anordnades 1958 en utställning där man bjöd in alla konstnärer som ställt ut under åren. Detta resulterade i 21 utställare. Hittills hade utställningarna ägt rum i Museets lokaler i gamla kasernen och några få under åren 1939- 41 i teaterns foajé. Sedan oktober 1964 har alla utställningar skett i Konsthallen- vilket då betecknades som en ny era i konstföreningens historia.

I föreningens stadgar från år 1933 står som föreningens uppgift ”att utbreda och fördjupa intresset för bildande konst”.