Skip to content

Årsmötet

Årsmöte avhölls på föreningshuset Plantan söndagen den 7 april i närvaro av ett 15-tal medlemmar efter detta konstiuterade sig styrelsen.

Läs mer om styrelsen under ”om oss”

Back To Top