INBJUDAN

Härmed inbjuds alla i Sverige bosatta konstnärer att ansöka till Svart på Vitt. Utställningen kommer att presenteras i Landskrona konsthall
20 april – 2 juni 2013.

Svart på Vitt är en jurybedömd utställning och avser endast original i svart och vitt med tekniker i t ex blyerts, kol, krita eller tusch.
OBS! Kulörta färger får inte förekomma.

Svart på Vitt 45 år! 
Förmodligen är det Sveriges äldsta teckningstriennal som 2013 arrangeras för
15:e gången. Dessutom firar Landskrona konstförening 80 år vilket gör den till en av Sveriges äldsta konstföreningar.

Landskrona konsthall (sägs vara Sveriges vackraste) ritades av arkitekterna Sten Samuelsson och Fritz Jaeneke inför stadens 550-års jubileum 1963.
Den firar 2013 50 år och Landskrona stad firar 600 år.
Med andra ord ett år i firandets tecken!

Stipendium
Landskrona konstförening kommer att dela ut ett stipendium på 10 000 kronor till en av de antagna konstnärerna. Stipendiaten utses av Landskrona konstförenings styrelse, vars beslut inte kan överklagas.

Anmälningsavgift och insända verk
Anmälningsavgiften på 400 kronor till Landskrona konstförening plusgiro 14 07 36–0, anmälan och kopior av verken skickas senast måndagen den 4 mars 2013.

Anmälan (fotografi av konstverk och anmälningsblankett)
Anmälan måste innehålla fotografier/eller kopior av minst två och högst tre olika konstverk.
OBS! Dölj signaturen vid fotografering av konstverken.
Fotografierna/eller kopiorna av konstverken skickas senast måndagen den 4 mars tillsammans med två ifyllda anmälningsblanketter till nedanstående adress.

Storlekar: Foton eller kopior i A4- eller A3-format. På baksidan anges konstnärens namn, teknik, originalstorlek, titel och nummer enligt anmälningsblanketten.

Juryn består av:
Ordförande: Karin Lundh, vice ordförande Vandalorum, vice vd Källemo AB, ordförande Stiftelsen Smålands Konstarkiv.
Ledamot: Per Rossling,ledamot Landskrona konstförening, Art Director, Borstahusen Kommunikation AB.
Ledamot: Helena Roos, konstnär.

Jurybedömning och beslut
Minst två konstverk (av högst tre inskickade) måste godkännas och antas av juryn för att delta i utställningen. Alla anmälda konstnärer meddelas om juryns beslut senast onsdagen den 27 mars.
Refuserade foton/kopior returneras.

Gällande antagna originalkonstverk
Samtliga antagna konstverk ska förses med en passepartout
med yttermåtten 50 x 70 centimeter. Andra yttermått godkänns inte.
Konstverken får inte vara inramade eller försedda med upphängningsanordningar.
Teckningarna kommer att visas oinramade. Därför är det viktigt att konstverken är väl fixerade och monterade på kraftig kartong för att inte riskera att bli skadade under utställningstiden.

Antagna originalbilder skall vara Landskrona konstförening tillhanda senast onsdagen den 10 april. OBS! Inlämning av antagna konstverk kan även ske onsdagen den 10 april på Landskrona konsthall klockan 17.00 – 20.00
Om de insända originalen väsentligen skiljer sig från juryns uppfattning om motsvarande foton, förbehåller sig Landskrona konstförening rätten att refusera dessa verk.
Det är önskvärt att insända konstverk är till salu. Landskrona konstförening kommer att köpa in konst för vinster till de årliga medlemslotterierna.

Vernissage
Vernissagen är lördagen den 20 april 2013 klockan 13.00 -17.00.
Invigning av utställning och utdelning av stipendium sker klockan 14.00.

Särskilda bestämmelser
Antagna konstverk får inte avlägsnas från Landskrona konsthall före eller under pågående
utställning.

Fraktkostnader
Fraktkostnader för antagna konstverk till och från Landskrona konstförening (alternativt konsthallen) bekostas av konstnären. Efter utställningens slut, söndagen den 2 juni,kan utställda konstverk som inte är sålda avhämtas mellan 17.00 och 18.00.
Ej avhämtade verk returneras mot postförskott på fraktkostnaden.

OBS! Konstverk som återsänts, men som inte hämtats ut tillfaller Landskrona konstförening efter två månader.

Försäkring
Konstverken är försäkrade under utställningstiden. Transportskador eller risker utöver vad försäkringen omfattar tar Landskrona konstförening inget ansvar för.

Provision
Landskrona konstförening tillgodoräknar sig en provision av 30 % på katalogpriset vid all försäljning.

Hjärtligt välkommen med din anmälan!

Anmälan/antagna verk skall skickas till följande postadress:
Landskrona konstförening
c/o Mia Widell
Vasagatan 34
261 36 Landskrona

Landskrona konstförening plusgiro 14 07 36–0

Frågor:
info@landskronakonstforening.se

Landskrona konsthalls öppettider
Måndag stängt. Tisdag, torsdag – söndag 13.00 – 17.00. Onsdag 15.00 – 20.00
www.landskrona.se/konsthall.aspx

 

LADDA HEM

Share Button

Post navigation